Pikaluottojen sääntelyä kiristetään

Pikaluottojen sääntelyä ollaan kiristämässä nopealla aikataululla. Oikeusministeriö on julkaissut esitysluonnoksen pikaluottojen säätelyn muutostarpeista, joka on paraikaa lausuntokierroksella. Uusi pikalainojen korkoja säätelevä laki olisi käytössä aikaisintaan alkuvuodesta 2019, todennäköisimmin keväällä/kesällä 2019.

Uudistuksen vaikutukset pikalainojen kuluihin

Esityksessä on useampi malli muutokselle. Esityksestä kuitenkin paistaa läpi todellisen vuosikoron poistamista ajava nimelliskorkoon perustuva muutosehdotus. Ehdotuksessa pikalainojen kuluja ei enää lähtökohtaisesti arvotettaisi todellisen vuosikoron käsitteellä, vaan lainojen nimelliskorko olisi sidottu 30%:iin ja muita kuluja saisi periä vähäisissä määrin, kuitenkin maksimissaan 150€ vuodessa.

Pikaluotot ovat usein kooltaan pieniä, alle 2000 euron lainoja, usein jopa alle 500€. Mallissa ehdotettu 0,012% päiväkohtainen kulu alle kahdentuhannen euron lainoille on todella pieni. Lakiehdotuksessa todetaan, että pienimmissä summissa kulu rajoitettaisiin minimissään viiteen euroon pohjatasona. Tällöin viiden sadan euron lainalle voisi periä 30vrk kuluina 5€ laskutuksesta, myöntämisestä ja luoton hoitamiseen liittyvistä kuluista ja 12,5€ korkoa. 500€ pikalainan todelliset kulut olisivat näin rajoitettu 517,5€ euroon.

Isommissa pikalainoissa pätee samat maksimi- ja minimikulu ja korkosäännöt. Ainoa poikkeus on, että luoton kulut lasketaan 0,008% mukaan, pienemmissä summissa käytetyn 0,012% sijasta.

Miten pikalainoille käy?

Arkiraha odottaa pikalainojen saatavuuden heikkenevän. Matalammat kulut ohjaavat pikavippien myöntökriteereitä yhä tiukemmiksi. Pienemmistä pikaluotoista perittävät kulut kulut eivät yksinkertaisesti riitä monessakaan tapauksessa kattamaan pikalainan myöntämisestä ja luoton hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia luottotappioineen. Markkinoille tulee kuitenkin todennäköisesti pieniä lainatuotteitta, joissa takaisinmaksu perustuu pitkälle kulujen maksamiseen ja joissa pääomaa lyhennetään hitaasti.

Lakimuutoksen hyvä puoli on sen yksinkertaisuus. Nimelliskorkoon pääosin perustuva malli selkeyttää lainamarkkinoita. Tämä on kuluttajaa palveleva kehityssuunta.

Pikalaina muuttuvat 2019.

 


Etusivu » Blogi » Pikaluottojen sääntelyä kiristetään