Kulutusluotto lakimuutos 2023

20% korkokatto alenee 15 prosenttiin

Kulutusluottojen korkokatto on vaihdellut viime vuosien aikana jonkun verran. Tämä takia halusimme kirjoittaa artikkelin siitä, mikä kulutusluottojen ja pikavippien korkokatto tilanne on tällä hetkellä ja miten korkoa ja kuluja tullaan rajoittamaan tulevaisuudessa.

Alla olemme kirjoittaneet korkokaton muutoksista vuosien aikana. Lopussa voit lukea kuluttajansuojalain tuoreimmista muutoksista sekä tulevasta positiivisesta luottorekisteristä.

Kuluttajansuojalain aiemmat muutokset

Pikavippejä ja kulutusluottoja on säädelty aiemmin jo vuosina 2013 ja 2019. Pikavipit ilmestyivät markkinoille vuoden 2005 aikana. Aivan pikavippien alkutaipaleella haluttiin tuoda vahva tunnistautuminen ja lainojen rajoitetut ulosmaksuajat pakolliseksi. Tällä tavalla haluttiin vähentää suoraan tekstiviestillä haettavaa lainaa esim. keskellä yötä. Luoton korko oli näinä aikoina jopa 1000 prosenttia pahimmissa tapauksissa.

Vuoden 2013 lakimuutos – todellinen vuosikorko laskuun

Vuonna 2013 tähän haluttiin puuttua korkokaton voimin. Laki määräsi että lainan todellinen vuosikorko saa olla maksimissaan viitekorko + 50 prosenttiyksikköä. Todelliseen vuosikorkoon sisältyy myös lainan kaikki muut kulut, kuten avausmaksut ja vuosimaksut. Laki koskisi kaikkia alle 2000 euron luottoja ja luottokortteja. Samalla päätettiin kieltää lainapalveluiden maksulliset tekstiviestit ja luotonantajan piti tarkistaa kuluttajan luottokelpoisuus entistä tarkemmin.

Lakimuutos asetti korkokaton alle 2000 euron lainoille, mutta ei ottanut kantaa yli 2000 euron lainoihin. Tämän seurauksena monet yritykset siirtyivät tarjoamaan tililuottoja, joissa luottoraja on yli 2000 euroa. Tämä luottoraja ei kuulu korkokaton piiriin, joten korko voi olla korkea. Esimerkiksi 3000 euron tililuotolla asiakas voi nostaa vaikka vain 200 euroa, mutta korko lasketaan 3000 euron mukaan. Joissakin tapauksissa tämä on johtanut jopa yli 400 prosentin vuosikorkoihin.

Lyhyesti: Korkokatto ei koske yli 2000 euron tililuottoja, ja se voi johtaa korkeisiin korkoihin.

Vuoden 2019 lakimuutos – korkokatto 20% prosenttia ja kulut enintään 150 euroa vuodessa

Viimeisin merkittävä muutos kuluttajaluottojen sääntelyssä tehtiin syyskuussa 2019, ja nämä säännöt ovat voimassa edelleen. Uudistuksen myötä asetettiin seuraavat rajoitukset kulutusluotoille ja pikavipeille:

 • Luoton korko on rajattu maksimissaan 20 prosenttiin. Nyt rajoituksen alaisena oli luoton korko, eikä todellinen vuosikorko.
 • Avausmaksut, tilinhoitomaksut ja muut luottokustannukset saavat olla enintään 0,01% luoton määrästä päivää kohden. Vuositasolla nämä kustannukset eivät saa ylittää 150 euroa.
 • Jos luottoaika on vähintään 30 päivää, muita kuluja saa periä korkeintaan 5 euroa, kunhan vuosittainen 150 euron raja ei ylity.
 • Maksuajan pidentämisestä saa veloittaa enintään 5 euroa kerralla ja enintään 20 euroa vuodessa.

Lisäksi laki määrittelee tarkat ohjeet luottosopimusten tekemiseen, luotonantajien valvontaan, asiakkaiden tunnistamiseen sekä reilun luotonannon periaatteisiin. Näin ollen saadaan aiemmin mainittu porsaanreikä tukittua.

Nämä säännöt on suunniteltu kuluttajien suojelemiseksi ja ne vaikuttavat kaikkiin kulutusluottoihin ja pikavippeihin, joten on tärkeää olla tietoinen näistä rajoituksista ennen lainan tai luoton ottamista. Korkokatto tuli voimaan syyskuussa 2019.

Samana vuonna oli myös puhetta pikavippien markkinoinnin rajoittamisesta. Asiasta tehtiin lakialoite, mutta kieltoa ei lopulta otettu mukaan uuteen lakimuutokseen. Lakiin sisältyi sen myötä vain kulutusluottojen korkokatto ja muita luottokustannuksia rajoitettiin merkittävästi.

Pandemia ja väliaikainen korkokatto

Vuonna 2020 haluttiin pandemian myllerryksissä rajoittaa lainoja koskevaa korkokattoa sekä siihen liittyvää markkinointia. Lakimuutos rajasi luottosopimuksen koron 10 prosenttiin ja suoramarkkinointi kiellettiin. Laki astui voimaan kesällä 2020 ja väliaikainen korkokatto poistui vasta syksyllä 2021.

Korkokaton vaikutukset eivät suuresti luoton kuluihin

Kulutusluottojen ja pikavippien korkokatto tänään

Näinä päivinä (syyskuu 2023) sovelletaan vuoden 2019 lakimuutoksen myötä tulleita muutoksia. Voimassa oleva kulutusluottojen korkokatto on rajattu 20 prosenttiin ja muut luottokustannukset saavat olla enintään 150 euroa vuodessa. Muiden kulujen osuus saa kuitenkin olla enintään 0,01 prosenttia luoton määrästä per päivä, eli luotonantaja ei voi automaattisesti laskuttaa kuluja 150 euroa vuodessa jos kyseessä on lyhyempi laina-aika.

Kulukatto koskee niitä lainoja joiden laina-aika on vähintään 30 päivää. Alle 30 päivän laina-ajalle tarjotut luotot sovelletaan eri käytäntö, näiden luottojen kokonaiskulut eivät saa ylittää 5 euroa.

Kulutusluottojen korkokatto 2023 – ei suuria muutoksia

Alla olemme laatineet listan muutoksista jotka tulevat voimaan lokakuun alussa. Kuluttajansuojalain tärkein uudistus on madallettu korkokatto.

Vastuullinen luotonanto

Uuden lain mukaan luotonantajien on noudatettava ”hyvää luotonantotapaa”, kuten on määritelty laissa. Tämä tarkoittaa, että luotonantajat eivät saa esimerkiksi vähätellä luoton ottamisen riskejä tai markkinoida luottoa ratkaisuna taloudellisiin ongelmiin. Näillä säännöksillä pyritään varmistamaan, että kuluttajat saavat täyden ja oikean kuvan luoton todellisista kustannuksista ja riskeistä.

Pikavippien todellinen vuosikorko ja lainan kokonaiskulu on pitkään semmoinen luku joka täytyy olla esillä luotonantajan sivulla, jotta kuluttaja näkee suoraan paljonko laina tulee hänelle maksamaan koko luottosopimuksen ajan.

Korko- ja kustannuskatto

Lain mukaan luoton korko ei saa ylittää viitekoron ja 15 prosenttiyksikön summaa, mutta se ei saa myöskään ylittää 20 prosenttia. Tämä rajoitus auttaa ehkäisemään kohtuuttomia korkokustannuksia ja suojaa kuluttajaa ylivelkaantumiselta. Lisäksi muita luottokustannuksia on rajoitettu, ja ne eivät saa ylittää 0,01 prosenttia päivässä tai 150 euroa vuodessa.

Vanha 20% korkokatto ei tämän myötä muutu oleellisesti, koska viitekorko on tällä hetkellä 4%. Korkokatto on käytännössä 19% paikkeilla, eli kuluttajalle ei ole luvassa suuria säästöjä.

Henkilöllisyyden varmistaminen

Uuden lain mukaan luotonantajien on käytettävä luotettavia menetelmiä henkilöllisyyden todentamiseen. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, käytettävän menetelmän on täytettävä tietyt laissa määritellyt vaatimukset. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon nykypäivän tietoturvariskit.

Jo voimassa oleva laki velvoittaa luotonantajan tunnistamaan sähköisesti. Tämä on ollut standardina pitkään lainafirmoilla luottosopimuksen allekirjoitusvaiheessa. Kuluttajansuojalain uudistuksella halutaan sama käytäntö käyttöön esim. yrityksille jotka tarjoavat lasku- tai osamaksurahoitusta.

Säännöt ja poikkeukset

Vaikka uusi laki tuo tiukempia sääntöjä luotonantoon, on olemassa myös poikkeuksia. Esimerkiksi lyhytaikaiset, korottomat luotot, joiden luottoaika on enintään kolme kuukautta, eivät ole samalla tavalla rajoitetut. Kuitenkin, nämä poikkeukset on määritelty tarkasti laissa, ja ne eivät saa johtaa kuluttajan harhaanjohtamiseen.

Rangaistukset ja seuraamukset

Mikäli luotonantaja ei noudata lain säännöksiä, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luoton korkoja tai muita luottokustannuksia. Tämä on merkittävä parannus kuluttajan suojeluun ja luo lisäpainetta luotonantajille noudattaa lakia.

Yhteenveto

1 lokakuuta 2023 voimaan astuva uusi kuluttajasuojalaki tuo mukanaan monia tärkeitä uudistuksia, jotka tähtäävät kuluttajan taloudellisen turvallisuuden parantamiseen ja luotonantajien vastuulliseen toimintaan. Lain myötä kuluttajat voivat olla varmempia siitä, että he saavat luotettavaa ja rehellistä tietoa luoton ehdoista, ja että heitä suojellaan mahdollisilta väärinkäytöksiltä.

Lain teksti ja taustamateriaalit antavat kattavan kuvan siitä, mitä uudet säännökset tarkoittavat käytännössä, ja näihin kannattaa ehdottomasti tutustua huolellisesti, mikäli harkitsee luoton ottamista.

Lähteet

Positiivinen luottorekisteri otetaan käyttöön keväällä 2024

Positiivinen luottorekisteri on uusi, keväällä 2024 käyttöönotettava palvelu, joka keskittää yksityishenkilöiden luottoihin liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Rekisterin ylläpidosta vastaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö, ja se on osa Sanna Marinin hallituksen pyrkimyksiä torjua ylivelkaantumista.

Mitä hyötyä rekisteristä on sinulle?

 1. Kokonaiskuvan saaminen helpottuu: Rekisteri sisältää sähköisen asiointipalvelun, jossa voit tarkastella omia luottotietojasi kootusti. Tämä auttaa sinua ymmärtämään luottojen kokonaistilanteesi ja arvioimaan uusien luottojen ottamisen järkevyyttä.
 2. Luottokielto omilla ehdoillasi: Voit asettaa itsellesi vapaaehtoisen luottokiellon sähköisen palvelun kautta. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos pelkäät identiteettivarkauksia. Luottokielto ei estä sinua saamasta luottoa, mutta se merkitsee, että luotonantajien tulisi tarkistaa henkilöllisyytesi huolellisemmin.
 3. Vähemmän paperisotaa: Kun haet luottoa, luotonantaja voi suoraan katsoa rekisteristä tärkeimmät tiedot maksukyvystäsi, joten sinun ei välttämättä tarvitse toimittaa lisäasiakirjoja.

Miten rekisteri toimii?

 • Tietojen päivitys: Sinun ei tarvitse itse ilmoittaa luottotietojasi. Luotonantajat, kuten pankit ja luottolaitokset, tekevät tämän puolestasi.
 • Tarkat ja ajantasaiset tiedot: Luotonantajien on lain mukaan käytettävä rekisteriä uusien luottohakemusten tai luottoehtojen muutosten yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että saat luottoa tai muutoksia nykyiseen luottoosi vain ajantasaisimpien tietojen pohjalta.

Mitä tietoja rekisteriin tulee?

Rekisteriin ilmoitetaan yksityishenkilöille myönnetyt asunto- ja autolainat, kulutusluotot, luottokortit, opintolainat ja osamaksurahoitukset. Rekisteriin tallennetaan myös luottojen pääomien suuruudet, siihen liittyvät maksutapahtumat ja yli 60 päivää kestäneet maksuviiveet.

Milloin rekisteri tulee käyttöön?

Rekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ensin, 1.4.2024 alkaen, rekisteröidään kuluttajaluotot ja niihin verrattavat luotot, kuten asunto- ja opintolainat. Seuraavassa vaiheessa, 1.4.2026 alkaen, rekisteriin lisätään muita yksityishenkilöille myönnettyjä luottoja, kuten elinkeinotoiminnan luotot.

Lainojen kilpailuttaminen tai yhdistäminen on hyvä tehdä lakimuutoksen jälkeen

Pikavippien, kulutusluottojen tai muiden lainojen kilpailutus on aina hyvä tehdä aika ajoin. Mikäli lainasi korot ja kulut ovat omasta mielestäsi liian korkeat, voi lainan aina kilpailuttaa uudestaan. Vaikka korkokatto laskee nykyisestä 20 prosentista 15 prosenttiin, ei muutos tule olemaan suuri viitekoron ansiosta. Viitekorko on tällä hetkellä 4% ainakin vuoden loppuun asti. Suurta muutosta ei tällä hetkellä ole näkyvissä, joten luotonantajan maksimikorko tulee olemaan 19 prosentin paikkeilla.

Miksi lainojen yhdistäminen kannattaa nyt?

Lainojen yhdistäminen kannattaa hoitaa alta pois, jos sinulla on lainoja (esim. vanha joustolaina, jonka luoton määrästä on iso osa käytetty) missä on korkea korko. Uuden positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto keväällä 2024 tulee muuttamaan lainan antamisen pelikenttää monin tavoin, mukaan lukien sen, miten lainanantajat arvioivat hakijoiden luottokelpoisuutta. Tämä tekee lainojen yhdistämisestä entistä kannattavampaa seuraavista syistä:

 1. Kokonaiskuvan selkeyttäminen: Yhdistämällä lainasi saat paremman kokonaiskuvan taloudellisesta tilanteestasi. Tämä auttaa sinua hallitsemaan lainojasi tehokkaammin ja välttämään ylivelkaantumista.
 2. Paremmat ehdot: Uuden rekisterin ansiosta lainanantajat saavat paremman kuvan taloudellisesta tilanteestasi, mikä saattaa auttaa sinua saamaan parempia lainaehtoja.
 3. Vähemmän paperisotaa: Positiivinen luottotietorekisteri vähentää tarvetta toimittaa erilaisia todisteita ja dokumentteja pankille lainaa hakiessa, nopeuttaen koko prosessia.
 4. Luottokielto omaan turvaksi: Uuden rekisterin sähköinen asiointipalvelu mahdollistaa myös vapaaehtoisen luottokiellon asettamisen, mikä voi suojata sinua identiteettivarkauksilta tai muiltakin yllättäviltä tilanteilta.
 5. Kustannustehokkuus: Lainojen yhdistämisellä on mahdollista säästää huomattavasti lainojen kokonaiskustannuksissa, erityisesti jos nykyiset lainasi ovat korkeakorkoisia.

Uuden rekisterin ja lakimuutoksen myötä on erityisen tärkeää tarkistaa, voisiko lainojen yhdistäminen tai uudelleen kilpailuttaminen tuoda säästöjä ja helpottaa taloudenhallintaa. Nyt on hyvä hetki tutkia vaihtoehtoja ja tehdä fiksuja päätöksiä lainojen suhteen.